Video Aracılı Uygulama Anlatımlı Kurs
CAR-T Hücre Geliştirme, Üretim Ve Klinik Uygulama Süreçleri
KURS SALONU – 1

SAAT
7 Mart 2024, Perşembe
10:50 – 11:00
AÇILIŞ
Oturum Başkanları: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İstanbul), Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)
1. OTURUM
Oturum Başkanları: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Trabzon), Musa Karakükcü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

11:00 – 11:45
Kinikte CAR -T Hücre Tedavilerinin Kullanım Endikasyonları ve Uygun Hastanın Seçimi
* ALL: Gülyüz Öztürk (Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul)
* NHL: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)
* MM: Alpay Yeşilaltay (Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, İstanbul)

11:45 – 12:15

CAR-T Üretimi İçin Lenfosit Aferezi
Oturum Başkanları: Hasan Atilla Özkan (Medicalpark Göztepe Hastanesi, İstanbul), Şahika Zeynep Akı (Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara)
* Konuşmacı: İlknur Kozanoğlu (Acıbadem Labmed Laboratuvarları, İstanbul)

12:15 – 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
2. OTURUM
Laboratuvarda CAR-T Hücre Geliştirme ve Üretim Süreçleri
Oturum Başkanları: Fatma Visal Okur (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Ercüment Ovalı (Acıbadem Labcell, İstanbul), Esra Erdal (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Taha Bahsi (Memorial Ankara Hastanesi, Ankara)


13:30 – 14:50

T Hücre Genetik Modifikasyonu İçin Viral Vektör Geliştirilmesi ve Optimizasyonu
* Gen Aktarım Yöntemleri: Cihan Taştan (Üsküdar Üniversitesi, İstanbul)
* CAR İfadesi için Lentiviral Vektör Tasarımı: Tolga Sütlü (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul)
* Viral Vektör Üretimi: Sinan Ünal (Acıbadem Labcell, İstanbul)
* Tartışma

14:50 – 16:10

T Hücrelerin Viral Vektör İle Genetik Modifikasyonu
* Manuel Yöntemler: Bulut Yurtsever (Acıbadem Labcell, İstanbul)
* Otomatize Yöntemler: Fatma Sertgöz (Acıbadem Labcell, İstanbul)
- Miltenyi Biotec: Arshad Syed
- Lonza: Cristina Nazarov


16:10 – 17:00

GMP Laboratuvarında Klinik Uygulamaya Yönelik CAR-T Hücre Kalite Basamakları
* Plazmid, Viral Vektör ve CAR-T Hücre Kalite Testleri: Utku Seyis (Acıbadem Labcell, İstanbul)
* Üretim ve Klinik Takipte CAR-T Hücre Saflık ve Tanımlama Kriterleri: Cansu Hemşinlioğlu (Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul)
* Tartışma

17:00 – 17:30
KAHVE ARASI
3. OTURUM
Oturum Başkanları: Türkan Eldem (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Ender Altıok (İstanbul)

17:30 – 18:45

CAR-T Hücrelerin Klinik Uygulamalarında Uygulama Öncesi ve Sonrası İzlemde Önemli Noktalar
* Klinisyenlere Yönelik, CAR-T Hücre Ürünü İle İlgili İnfüzyon Öncesi (ürün salınım kriterleri) ve Sonrası (ürün fonksiyon, in vivo ekspansiyon/perzistans, güvenlik ve lentiviral entegrasyon/klonalite, vb) Yapılması Gerekli Analizler: Ebru Erdoğan (Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul)
* CAR-T İnfüzyonu Öncesi Hasta Hazırlığı, Ürün İnfüzyonu ve Hasta İzlem Planı: Didem Atay (Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul), Bahar Uncu Ulu (Ankara Onkoloji Hastanesi, Ankara)
* CAR-T Uzun Dönem Takip Sistemleri Go-CART vb: Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)

18:45 – 19:30
Oturum Başkanları: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İstanbul), Leylagül Kaynar (Medipol Üniversitesi, İstanbul), Koray Yalçın (Medicalpark Göztepe Hastanesi, İstanbul)
TARTIŞMA: Şimdi Ne Yapmalıyız? Faz 1-2 Çalışmaya Hazır Mıyız?
19:30
KAPANIŞ

CAR-T Hücre Kursu Düzenleme Kurulu

Başkan
Meltem Kurt Yüksel
Sekreter
Fatma Visal Okur
Fakülte
Şahika Zeynep Akı
Tuğrul Elverdi
Ercüment Ovalı
Nur Soyer
Mehmet Sönmez
Koray Yalçın
Mahmut Yeral
Alpay Yeşilaltay


TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ ve EBMT-TÜRKİYE HEMŞİRE GRUBU
16. Kemik İliği Transplantasyonu ve Aferez Hemşireliği Eğitim Programı
KURS SALONU – 1

SAAT
8 Mart 2024, Cuma
09:15 – 09:30
AÇILIŞ
Oturum Başkanları:  Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İstanbul), Kader Çalışkan (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
09:30 – 10:30

OTURUM 1
Oturum Başkanları: Özgür Mehtap (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli), Kader Çalışkan (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
* Transplant Hemşireliğinde Beklenen Bilgi ve Yetkinlik: Şerife Koçubaba (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
* Transplant Hemşireliğinde Bilimsel Çalışmalar: Gülşah Bedez (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
10:30 – 11:00
KAHVE ARASI
11:00 – 12:00

OTURUM 2
Oturum Başkanları: Şule Ünal Cangül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Şerife Koçubaba (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
* Kan Ürünleri Transfüzyonunda Anahtar Noktalar: Kader Çalışkan (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
* Transplant Sürecinde İVİG Kullanımı; Endikasyonlar ve Uygulamalar: Merve Karabulut (Medipol Mega Üniversite Hastanesi, İstanbul)

12:00 – 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30

OTURUM 3
Oturum Başkanları: Ali İrfan Emre Tekgündüz (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul), Nevin Çetin (Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Ankara)
* Güncel Kılavuzlar Eşliğinde VOD: Nazlı Özsöz (İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İstanbul)
* SVC Bakımında Teknik ve Bundle Kullanımı: Evin Timur (İzmir Şehir Hastanesi, İzmir)

14:30 – 15:00
KAHVE ARASI
15:00 – 16:00

OTURUM 4
Oturum Başkanları: Emin Kaya (İnönü Üniversitesi, Malatya), Evin Timur (İzmir Şehir Hastanesi, İzmir)
* Transplantasyonda Hedefe Yönelik Tedavilerin Hemşirelik Yönetimi: Fatma Tekin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
* Hazırlama Rejimlerininde Toksisitelerin Hemşirelik Yönetimi: Nevin Çetin (Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Ankara)

16:00
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ


DART ARAŞTIRMA KURSU VE ÇALIŞTAYI
7 Mart 2024, Perşembe
KURS SALONU – 2

Saat: 10.50-11:00
Açılış
Elif İnce (DART Başkanı) /Can Boğa
Saat: 11:00-12:30
Literatürün Eleştirel Değerlendirilmesi
Araştırma Sorusu ve Hipotez Oluşturma
Araştırma Kavramsal Çerçevesi ve Araştırma Amaçları
Atilla Halil Elhan
Beyza Doğanay
Can Ateş
Saat: 12:30-13:30
YEMEK ARASI

Saat: 13:30-15:00
Araştırma Yönteminin Seçilmesi
Sonlanım Noktalarının Belirlenmesi
Dahil Olma Hariç Tutma Kriterlerinin Belirlenmesi
Atilla Halil Elhan
Beyza Doğanay
Can Ateş
Saat: 15:00-15:15
ARA

Saat: 15:15-17:00
Değişkenlerin Belirlenmesi
Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi
Sistematik Derleme ve Meta Analiz
Atilla Halil Elhan
Beyza Doğanay
Can Ateş
Saat: 17:00-17:15
ARA

Saat: 17:15-19:15
DART Araştırma Projesi Yazım Uygulaması
Grup A: Prospektif Gözlemsel Araştırma Projesi
Grup B: Prospektif Deneysel Araştırma Projesi
Grup C: Retrospektif Araştırma Projesi
Atilla Halil Elhan
Beyza Doğanay
Can Ateş
Can Boğa
Elif İnce
Saat: 19:15-19:30
DART İş Akış Basamakları ve Kapanış
Elif İnce

DART Araştırma Kursu ve Çalıştayı Düzenleme Kurulu

Başkan
Elif İnce
Sekreter
Koray Yalçın
Fakülte
Can Boğa
Atilla Halil Elhan
Beyza Doğanay
Can Ateş
Serap Aksoylar
Zübeyde Nur Özkurt

Kursa katılım kontenjanla sınırlıdır. Kayıt yaptırmak için info@thdkitht2024.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.