Kongre Detayları

Kongre Tarihi ve Yeri
16. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi 7-9 Mart 2024 tarihleri arasında Xanadu Otel, Antalya’da gerçekleştirilecektir.
Önemli Tarihler
Bildiri Gönderim Son Tarih: 26 Ocak 2024
Konaklama
Xanadu Otel, Antalya’da yapılacaktır.
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe’ dir.
Yaka Kartı
Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

Katılım Belgesi
Tüm katılımcılara katılım belgeleri 8 Mart 2024 tarihinde dağıtılacaktır.

Davet Mektubu
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. (Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.)

Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumları ve kurslar Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu (STE) ve Avrupa Hematoloji Birliği - EHA (CME) tarafından kredilendirilecektir.

İptal Şartları

Kayıt İptalleri
Kayıt iptali 12 Ocak 2024 tarihine kadar bildirildiği takdirde kayıt ücretinin %50’si iade edilir. 12 Ocak 2024 tarihinden sonra yapılacak kayıt iptallerinde iade yapılmayacaktır.
Konaklama İptalleri
Konaklama ücretlerinde geri ödeme ancak 12 Ocak 2024 tarihine kadar yapılan iptallerde %50 oranında yapılacaktır. 12 Ocak 2024 tarihinden sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır.
Uydu Sempozyum ve Stand İptalleri
Uydu Sempozyum ve stand ücretlerinde geri ödeme ise 12 Ocak 2024 tarihine kadar yapılan iptallerde %50 oranında yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.
* Tüm iadeler kongre sonrasında yapılacaktır.